Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

Sięgnij po sukces Lidzbark Warmiński

26192
Cena: 0,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

14+16=
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Województwo: warmińsko-mazurskie
Osoba: MCDK
Powiat: lidzbarski
Miasto: Lidzbark Warmiński
E-mail: siegnijposukces@mcdk.info.pl
   
dodano: 2017.11.16
ważne do: 2019.05.15
wyświetleń: 191

Szczegóły oferty:

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Sięgnij po sukces”
nr RPWM.10.02.00-28-0028/17
 
DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:
 
Osoby w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  zamieszkujące na terenie jednego z powiatów subregionu olsztyńskiego: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego, miasta Olsztyn.
 
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
 • bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP
 • bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP
 • bierne zawodowo
 
Ponadto osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
 • Określenie drogi rozwoju zawodowego poprzez identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania
 • Kompleksowe indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych
 • Szkolenia z zakresu kwalifikacji rynkowych/zawodowych
 • Staże zawodowe
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
 • wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
Dofinansowanie projektu z UE:  650 316,64 zł
 
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 517 255 983
mail: siegnijposukces@mcdk.info.pl
strona www: http://mcdk.info.pl/projekty/siegnij-po-sukces
 
Reklama
Zareklamuj się